Естествен нокът с Полигел и геллак.

Естествен нокът с Полигел и геллак.